مصدوم شدن یک نفر بدنبال انفجار پیک نیک در دلگان

به گزارش رسانک روز گذشته ۱ تیر ماه ۹۹، انفجار پیک نیک در روستای چیل کُنارِ دلگان باعث تخریب یک خانه و مصدوم شدن شدید صاحب خانه شد.

این اتفاق که عصر روز یکشنبه افتاد به علت بی احتیاطی در استفاده از پیک نیک بوجود آمده است.

فرد آسیب دیده مَرد و متولد سال ۱۳۶۱ است که ۸۰ درصد دچار سوختگی شده است.

فرد مصدوم توسط خودروی شخصی به بیمارستان امام رضا دلگان رسانده شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*