ارسالی شما … دلمان آنقدر سنگین و شکسته و ناامید شده است که میخواهیم نام هر چه مسئول جزء و کل در شهر و استان و کشور داریم در عنوان این درخواست و نامه سرگشاده بگنجانیم شاید کسی یکی به دادمان برسد

با سلام، لطفاً این درد ما مردم پهره را منتشر کنید.
دلمان آنقدر سنگین و شکسته و ناامید شده است که میخواهیم نام هر چه مسئول جزء و کل در شهر و استان و کشور داریم در عنوان این درخواست و نامه سرگشاده بگنجانیم شاید کسی یکی به دادمان برسد.

ما در شهرستان پهره زندگی می کنیم ؛شهری که حدود ۲۵ واحد تولیدی پرورش مرغ گوشتی دارد. قطب مرغداری استان است.

شهری که با اتحاد پررنگ مرغداران، چند سالی هست که مرغ را دو سه هزاری بالاتر از شهرهای دیگر به ما می فروختند. ده روز پیش فرمانداری پهره در جهت تنظیم بازار مرغ نرخی را تعیین کردند که به مذاق اتحادیه مرغداران خوش نیامد و با تصمیم واحد، یک هفته هیج مرغی به بازار عرضه نکردند.

گویا دستان پنهانی در کار است که مرغی ارزان نشود و کسی نیز نتواند دخالت کند.

عالی جنابان روی سخن ما با همه شما مسئولین است چه کسی باید پاسخگو باشد؟ مافیای مرغ پهره چه کسانی هستند؟ پشتشان به کجا گرم است که هر چه دلشان بخواهد میکنند. سازمان های نظارتی کجا هستند که ۲۵ واحد تولیدی مرغ نداشته باشند؟ اگر مرغ دارند و عرضه نمی کنند چرا به جرم احتکار ورود نمی شود؟ اگر واقعا مرغ موجود نیست چرا در جهت تامین نیاز بازار از دیگر استان های مجاور چاره اندیشی نشده است.

درد دل زیاد است. انتظار شفاف سازی و پاسخگویی از طرف همه شما مزید امتنان خواهد بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*