خبر

تقدیم به کسانیکه رای دادند! نماینده مجلس: چه اشکالی دارد وقتی فرد در فقر است، کلیه خود را بفروشد!

حسینعلی شهریاری نماینده تندرو و افراطی استان بلوچستان و سیستان که رژیم با هزار ترفند اونو به عنوان نماینده انتخاب می کنه، گفت: زمانی که ما در مورد اقتصاد مقاومتی …..ادامه خبر