خبر

ما مردم کسرکند و حومه مشکلات زیادی در میان نبود امکانات بهداشتی و درمانی مناسب روبرو هستیم.

#ارسالی  سلام ما مردم کسرکند و حومه مشکلات زیادی در میان نبود امکانات بهداشتی و درمانی مناسب روبرو هستیم. مثلا برای زایمان اول باید از هر نقطه شهرستان های گِه …..ادامه خبر