ارسالی شما

ارسالی…

کرونا ویروس بهانه ای شد برای کارمندان ادارات دولتی و دادگاه پهره ، کارمندان دولت نه تعطیل می کنند و نه کار مراجعین محترم را راه اندازی می کنند. تعطیل …..ادامه خبر

خبر

وضعیت قرمز در شهرستان گِه/ خیانت دانشگاه علوم پزشکی پهره

بخاطر حضوریافتن پرسنل در شبکه بهداشت در کنار سیاست پنهان‌کاری دانشگاه علوم پزشکی پهره،این دانشگاه از بررسی نمونه ها امتناع ورزیده است که پس از گذشت چندروز و عدم ابلاغ نتایج پرسنل شبکه بهداشت تهدید به رسانه ای کردن موضوع کردند که نهایتا بخاطر این تهدید مجبور به بررسی نمونه ها شده اند …..ادامه خبر