ارسالی شما

ارسالی …

سلاماین وضعیت مرکز غربالگری پهره است. با این وضعیت هشدار کرونایی که شهرستان پهره و بمپور دارند قرار بوده ساعت چهار عصر درب آن را باز کنند ولی هیچ خبری …..ادامه خبر

ارسالی شما

ارسالی …

بنده یکی از بیماران این زایشگاه بودم که جهت وضع حمل به بخش زنان و زایمان،زایشگاه شستون مراجعه نمودم که مرا با آمبولانس بردند،متاسفانه زمانیکه خواستند بنده را از تخت …..ادامه خبر