ارسالی شما

پیام شما؛معاون سیاسی_اجتماعی استاندار جناب زینی وند بجای درست کردن ابرو زده چشم رو هم کور کرده و پرده از جنایات پشت پرده در حق ملت بلوچ برداشته است.

ما مردم استان را ببخشید که بزور شما را بعنوان معاون سیاسی اجتماعی انتصاب کردیم و آرامش و تفریحات شما را بهم زدیم که باعث شده بچه سه ساله خودتان را ۱۲روز نبینید. شما در یزد چهار هزار واحد صنعتی با اون مساحت کوچک را مدیریت می‌کردید خداوند متعال بخاطر این ظلم و ستم که ما مردم بر شما و استاندار روا داشته ایم ما مردم استان را ببخشد. …..ادامه خبر

ارسالی شما

ارسالی شما؛ به عنوان رسانه‌های بلوچستان اجازه ندهید مردمانی که خانه هایشان را عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران آتش زدند، جای دیگری کوچ دهند

ارسالی سیاست خطرناکی در جریان است که زمین های ارزشمند #سواحل_بلوچستان را از مردم بلوچ بگیرند و روز به روز ترکیب جمعیتی را بیشتر به نفع غیر بومی، نیروهای امنیتی …..ادامه خبر