خبر

بی‌تفاوت نباشیم

✍️بهمن بلوچ در مطالعاتی بر جامعه جغرافیای ایران چنین مشخص شده است که بی‌تفاوتی تقریباً همه گیر شده است و متأسفانه جامعه بلوچستان نیز گرفتار این درد و رنج می‌باشد. …..ادامه خبر