ارسالی شما

پیام شما؛سلام خسته نباشید فیلم خیابان پیربخش گرگیج دزاپ رو میفرسم لطفا بزارید تا مسئولین از خدا بی خبر ببینن

ارسالی خیابان پیربخش دزاپ بیشتر از یه ساله که آسفالتش خرابه. بیشتر از یه ساله لوله های آب شیرین آوردن از مردم پول گرفتن که آب شیرین میاریم اما خبری …..ادامه خبر