خبر

درخواست افزایش مسئولیت پذیری نیروهای نظامی یا سرکوب بیشتر ملت بلوچ؟!

رسانک/ ناصر درخشان نماینده حکومت در شهرستان های سرباز، پهره، دلگان و… در دیدار با معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، برعلیه خواست مردم خواستار استقرار ستاد فرماندهی انتظامی “جنوب …..ادامه خبر