ارسالی شما

سلام علیکم

نمیدونم در حال سپری کردن چندمین قسط از سریال قطعی آب شرب دهستان بزرگ جکیگور شهرستان راسک هستیم اما میدونم که بعد از قحط سالی چند ساله و عدم بارندگی …..ادامه خبر