گزارش

انتقاد دوباره علمای اهل سنت بلوچستان نسبت به ادامه بازداشت مولوی کوهی

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه راسک، مولوی واحدبخش بلوچی از علمای شهرستان سرباز کیشکور، مولوی محمدعثمان قلندرزهی امام جمعه خاش، …..ادامه خبر