ارسالی شما

سلام

یه عکس از وضعیت اسفناک آزمایشگاه پاستور پهره براتون میفرستم ک مردم در این ایام کرونایی جهت گرفتن آزمایش با کمبود امکانات آزمایشگاهی مواجه هستند. مردم در پیاده روهای خیابان …..ادامه خبر