ارسالی شما

سلام علیکم

(انتشار مطالب ارسالی لزوماً نمی تواند نظر مجموعه رسانک باشد.) سلام علیکم بیانیه ای که روابط عمومی فرمانداری شهرستان راسک در پی قطعی آب دهستان جکیگور دادند بیشتر جنبه تشریفاتی …..ادامه خبر