گزارش

بازداشت خودسرانه پنج شهروند بلوچ پس از انفجار صوتی در دزاپ/ جیش العدل مسئولیت حمله را برعهده گرفت

تکمیلی… به گزارش رسانک، شب گذشته ۱۴ مرداد ماه ۹۹ در پی انفجار بمب صوتی در منطقه زیباشهر دزاپ دستکم پنج نفر از شهروندان دزاپ بازداشت شدند. این شهروندان کسانی …..ادامه خبر