اعتراضات مردم در زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ٢۵ آذر ماه ۱۴۰۱ ، مردم بلوچ در شهر دُزاپ (زاهدان) با شعار علیه علی خامنه ای و جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آنها به خیابان ها آمدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*