خبر

فراخوان اعتصاب توسط کسبه دشتیاری و پلان در اعتراض به کشتار جمعه های خونین و همبستگی با اعتصابات سراسری

به گزارش رسانک، کسبه و بازاریان دشتیاری و پلان در اعتراض به کشتار جمهوری اسلامی در جمعه های خونین زاهدان و خاش، همراهی با خانواده شهدا، ملت کورد و دیگر …..ادامه خبر