خبر

ناپدیدسازی قهری مولوی عبدالغفار نقشبندی بعد از احضار توسط دادگاه روحانیت در مشهد

بیش از یک هفته از ناپدیدسازی قهری مولوی عبدالغفار نقشبندی بعد از عزیمت ایشان بسوی دادگاه روحانیت مشهد می گذرد و نه تنها بیدادگاه روحانیت مشهد، بلکه هیچکدام از مقامات …..ادامه خبر

خبر

بازداشت و بازجویی دو تن از بستگان نزدیک مولوی عبداغفار نقشبندی توسط نیروهای امنیتی در چابهار و راسک 

به گزارش رسانک، روز گذشته ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، دو تن از بستگان نزدیک مولوی عبدالغفار نقشبندی توسط نیروهای امنیتی در چابهار و راسک بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. …..ادامه خبر

خبر

همزمان با ناپدید شدن مولوی عبدالغفار نقشبندی در سفر به مشهد، فشارها به نزدیکان وی افزایش یافته است

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱، مولوی عبدالغفار نقشبندی پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت عازم مشهد شده و از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعی از …..ادامه خبر