خبر

تجمع مردم و بوق ممتد رانندگان برای اعلام حمایت از مولوی عبدالحمید/ آغاز اعتراضات زودهنگام در شهرهای بلوچستان

به گزارش رسانک، بامداد امروز ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱، شماری از مردم زاهدان در حمایت از مولوی عبدالحمید در این شهر دست تجمع اعتراضی زدند. بدنبال افشای اسنادی از خبرگزاری …..ادامه خبر

خبر

تداوم تجمع اعتراضی مردم در میدان کوثر زاهدان برای اعلام حمایت از مولوی عبدالحمید

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱، شماری از مردم زاهدان در میدان کوثر این شهر تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی زدند. بدنبال افشای اسنادی از خبرگزاری وابسته …..ادامه خبر

خبر

فوری

اعزام نیروی سرکوب به زاهدان به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی در حال اعزام نیروهای سرکوبگر از بیرجند به سمت زاهدان جهت سرکوب اعتراضات مردم برای …..ادامه خبر