خبر

علل انتصاب پاسدار محمد کرمی فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی جنوب شرق بعنوان استاندار (نظامی) جدید

عبدالستار دوشوکی می گوید این انتصاب استیصال گونه شش دلیل دارد اول : بلوچستان از منظر امنیتی مهم ترین استان کشور است. دوم: گسست و جدایی  بی سابقه بین مردم …..ادامه خبر