خبر

خطر صدور احکام سنگین برای سه شهروند بلوچ بازداشت شده پیرامون اعتراضات زاهدان

به گزارش رسانک، سه شهروند بلوچ که در بحبوحه اعتراضات در زاهدان  توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده‌اند، همچنان تحت شکنجه و در معرض خطر صدور احکام سنگین قرار دارند. …..ادامه خبر