خبر

درخواست عموم اهل سنت گلستان برای بازگرداندن مولوی گرگیج به منبر در آزادشهر/ فراخوان تجمع اعتراضی در روز جمعه 

به گزارش رسانک، با گذشت حدود یک سال از برکناری مولوی محمدحسین گرگیج از امامت جمعه آزادشهر در استان گلستان، عموم اهل سنت و بسیاری از شهروندان این منطقه خواستار …..ادامه خبر