هشت تیر ماه سالگرد شکست نیروهای بریتانیایی از ملت بلوچ

مبارزان بلوچ در دره نالک منطقه سرحد بلوچستان پس از هشت ماه جنگ نابرابر توانستند بریتانیا را از بلوچستان غربی درسال ۱۹۱۶ میلادی ( ۱۲۹۵شمسی) بیرون کنند.

در آن زمان بلوچستان دولتی مستقل بوده و هیچ وابستگی به حکومت ممالک محروسه قاجار نداشته است، اما امروز پانفارسیست ها نه تنها از این یادی نمی‌کنند بلکه به دروغ این دلاورمردی بلوچها را به نام دفاع از خاک ایران مطرح میکنند.

درسال ۱۳۰۷ بلوچستان رسماً به اشغال حکومت پهلوی درآمد و از آن زمان تاکنون سیاست های بسیاری برای تضعیف و حذف بلوچ صورت گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*