آغاز ریل گذاری مسیر واش – دزاپ از هفته آینده

رسانک/ معاون حسن روحانی رئیس دولت ایران خبر از آغاز ریل گذاری مسیر واش به مرکز بلوچستان، شهر دزاپ داد.

محمد باقر نوبخت گفت: تنها بندر ایران که مورد تحریم واقع نشده چهبار است؛ بر این اساس در راستای تکمیل خط ریلی چهبار_دزاپ از هفته آینده ریل گذاری واش به سمت دزاپ آغاز می‌شود.

این در حالی است که ریل گذاری در مناطق جنوب و مرکزی بلوچستان که پیمانکاری آن در دست ارگان های دولتی_نظامی میباشد به کندی پیش می رود.

چند سالی است که سوءاستفاده رژیم جمهوری اسلامی ایران از بنادر بزرگ بلوچستان بصورت جدی تری آغاز شده و مردم بومی آن نه تنها از برنامه های رژيم سهم مثبتی نبرده اند بلکه در بسیاری موارد اجبار به کوچ و ترک منطقه شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*