ارسالی شما

کارخانه بافت بلوچ قربانی مافیای قدرت و ثروت شده است، سکوت ادامه دارد، از مجلس و دولت انقلابی انتظار حرکت های انقلابی داشتیم ولی انگار همه حرف ها در حد شعار بود.

ارسالی شما . جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صمت چرا با کسانی که از فرمان علی خامنه ای سوء استفاده کرده و آن را دست مایه ی رسیدن …..ادامه خبر

No Picture
تقسیم بلوچستان

معین الدین سعیدی صدای مخالفت اکثریت مردم بلوچستان و سیستان با طرح تقسيم بلوچستان را به مجلس رساند

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۰، معین الدین سعیدی عضو مجلس ایران از حوزه چهبار، دشتیاری، گه، کسرکند و کُنرَک، صدای مخالفت اکثریت مردم استان بلوچستان و …..ادامه خبر