تقسیم بلوچستان

بیانیه جمعی از فعالین و کنشگران سیاسی و اجتماعی استان بلوچستان و سیستان پیرامون مخالفت با مسئله تقسیم بلوچستان

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰، ده‌ها فعال مدنی و سیاسی از شمال تا جنوب استان بلوچستان و سیستان بیانیه ای در مخالفت با تقسیم استان امضا …..ادامه خبر