خبر

بازگشایی محور کهنوج به بندرعباس با سرکوب کارگران معدن آسمینون/ نیروهای یگان ویژه به کهنوج برگشتند

به گزارش رسانک، بامداد امروز جمعه ۵ آذر ماه ۱۴۰۰، محور کهنوج به بندرعباس که بعلت تحصن کارگران معدن آسمینون مسدود شده بود، با سرکوب و تهدید این کارگران توسط …..ادامه خبر