خبر

احضار مدیر داخلی حوزه علمیه انوارالحرمین پشامگ به دادگاه ویژه روحانیت

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰، مولوی محمدامین آسکانی، مدیر داخلی حوزه علمیه “انوارالحرمین” روستای پشامگ از توابع شهرستان راسک به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد. …..ادامه خبر