تقسیم بلوچستان

مردم بلوچستان و سیستان خواهان عدم تقسیم استان هستند/ سکوت نمایندگان، برایشان لکه ننگ خواهد شد

رسانک/ پس از آنکه حبیب الله دهمرده، از اعضای مجلس ایران در حوزه نصرآباد بار دیگر بر پافشاری طرح نژادپرستانه و تفرقه افکنانه خود مبنی بر تقسیم بلوچستان تاکید کرد، …..ادامه خبر

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان کرد: نیاز سالانه بلوچستان به سه هزار معلم جدید/ وجود ۱۴۸ هزار نفر بازمانده از تحصیل در استان

به گزارش رسانک ، مدیرکل آموزش و پرورش استان بلوچستان و سیستان در بیست و چهارمین جلسه شورای شهر دُزاپ که با موضوع بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی حاشیه شهر …..ادامه خبر