کمبود و گرانی بی سابقه مرغ در شهرهای مختلف بلوچستان

به گزارش رسانک، کمبود و گرانی بی سابقه مرغ در شهرهای مختلف بلوچستان از جمله دزاپ، پهره و چهبار به معضل جدید ساکنان این شهرها تبدیل شده است.

در پهره قیمت مرغ به بیست هزار تومن رسیده و در دزاپ بین شانزده تا هجده هزار تومان به فروش می رسد. این در حالیست که گزارش های مردمی در چهبار حاکی از بسته بودن همه کلیه مرغ فروشی ها دارند.

عدم توجه مسئولین و دولت در فراهم نمودن اقلام مورد نیاز مردم از یک طرف و اختلاس های میلیاردی مسئولان حکومتی باعث فروپاشی اقتصادی ایران شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*