اعتراض معین الدین سعیدی به غصب زمین های مردم

رسانک/ معین الدین سعیدی به غصب زمین های مردم بلوچ در مناطق حاشيه ای شهرستان چهبار توسط رژيم اعتراض کرد.

نماینده حکومت در شهرستان های چهبار ،گه، دشتیاری، کسرکند و کنرک گفت: حدود ۹۰ درصد از اراضی ملی شده استان بلوچستان و سیستان زمین‌های آبا و اجدادی مردم بودند.

گفتنی‌ست زمین‌های پتروشیمی و فرودگاه از اراضی کشاورزی مردم وشنام‌ بودند که با وجود اعتراض مردم این منطقه، غصب شدند.

در سال های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران با بهانه های مختلف سعی در کوچاندن مردم بلوچ از سرزمین های آبا و اجدادی بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*