تلاش برای دیپورت نکردن عبدالله بزرگزاده

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران همیشه در تلاش برای ایجاد یک فضای بسته سیاسی در بلوچستان بوده تا بتواند اشراف بیشتری بر سرزمین ملت بلوچ و ساکنان آن داشته باشد.

یکی از حربه های این رژیم فاشیست فشار آوردن به فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری بلوچ بوده تا سکوت را جایگزین مطالبه گری کند.

عبدالله بزرگزاده از جوانان فعال بلوچستان بوده که بدلیل همین فشارها و احکام غیرعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ناچار به ترک وطن شده است.

در این میان لابی رژیم جمهوری اسلامی ایران در خارج نیز همچنان در حال تلاش برای ساکت کردن این فعالیت ها میباشد.

استرداد عبدالله بزرگزاده که هم اکنون در بازداشت نیروهای امنیتی ترکیه میباشد می تواند خطر جانی این فعال بلوچ را دو چندان کند. او در دادگاهی غیر عادلانه و بدون وکیل مستقل در ایران به یازده سال حبس بدلیل اعتراض مسالمت آمیز مدنی در پهره محکوم شده است. اکنون باتوجه به فعالیت های رسانه ای و حقوق بشری اش، استرداد او می تواند جان او را به شدت تهدید کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*