به فرزندتان اعتماد به نفس دهید

زبان مادری آیینه فرهنگ، تمدن، ذهن و فکر است و در مدارس، رسانه‌ها، کتب و…
گرچه زبان بلوچی استفاده نمیشود ولی به آنها بگویید که زبان اصلی و مادری ما زبان بلوچی است، و آنها را با ارزش های فرهنگی و تاریخی ملی بلوچ آشنا کنید.

این وظیفه والدین است که از همان دوران کودکی فرزند خود را با زبان مادری خود آشنا کنند و خواندن و نوشتن را به او آموزش دهند.

والدین باید به کودک اعتماد به نفس دهند که با زبان بلوچی صحبت کند و حتی به آنها آموزش دهند که در هنگام بازی با کودکان غیربومی با آنها بلوچی صحبت کند و بر زبان و فرهنگ خود افتخار کنند.

فراموش نکنید که نود و سه سال است که برای تضعیف هویت ما سرمایه گذاری کرده اند و به ما القا کرده اند که نژاد برتر، آریایی است و زبان برتر، زبان فارسی است؛ باید از تاریخ و فرهنگ خود با فرزندانتان صحبت کنید.
نقل از سهاب
عکس از “نعیم پیرجان”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*