استمرار وضعیت قرمز در چند شهر بلوچستان

به گزارش رسانک وضعیت قرمز در چند شهر بلوچستان در حالی پابرجاست که رژیم جمهوری اسلامی ایران و رسانه هایش همچنان این موضوع را مطرح نمی کنند.

در این میان وضعیت شهرهای دزاپ، پهره و چهبار به شدت بحرانی است و بيمارستان های این شهرها نيز پر شده اند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران در حالی مردم را مقصر اصلی روند افزایشی شیوع بیماری کووید۱۹ معرفی می کند که سیاست های دولت حسن روحانی از جمله اعلام کردن بلوچستان به عنوان استان وضعیت سفید و برداشتن محدودیت ها می تواند دلیل عمده و مهم این روند صعودی باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*