خبر

بازديد معاون علمی و فناوری رئیس دولت ایران از چاه ژرف شماره دو شمال بلوچستان/ عواقب جبران ناپذیر چاه های ژرف

به گزارش رسانک، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس دولت ایران به همراه احمدعلی موهبتی استاندار غیربومی بلوچستان و سیستان و حبیب الله دهمرده عضو مجلس ایران از …..ادامه خبر

کرونا در بلوچستان

صدای پای کرونای هندی

عضو مجلس: سفرها از هند و پاکستان هنوز ادامه دارد رسانک/ معین الدین سعیدی در مورد ضرورت برقراری محدودیت‌ها برای جلوگیری از اشاعه ویروس کرونای هندی گفت: معاون سازمان هواپیمایی …..ادامه خبر

بلۆچی

جنێنانی هکّ

رسانک/ بی اچ آر سی نێمگا دیوانے برجمَ دارگ بوتگ چه اے دیوانئے مهمانان ناسر بُلیده‌ایی هم هئوار بوتگ، واجه ناسر بلیده‌اییا وتی چمشانک بلۆچ جنێنئے چاگردئے سرا درشان کرتگ، …..ادامه خبر