صدای مردم در خانه ملت

✍️کریم بخش کردی تمندانی
٢١ خرداد

دو نماینده از استان فرصت یافتند تا دو سخنرانی کوتاه داشته باشند و از مشکلات حوزه انتخابیه بگویند، یکی از شمال استان و یکی از جنوب.

سخنان آقای دکتر دهمرده در باره تقسیم استان بسیاری را آزرده خاطر نمود و سخنان آقای سعیدی ویژگیهای خاصی داشت. بدون مقدمه، خیلی ساده و محکم به اصلی ترین و مهم ترین مشکلات پرداخت ، آب ، آموزش ، بهداشت و حفظ هویت بلوچستان . از وقت بهترین بهره برداری را نمود تا مهمترین مسائل را محکم بیان کند. گرچه سخنان دهمرده بسیاری از هم استانی ها را آزرد، سخنان آقای سعیدی امید بخش بود و به مردم این امید را داد که در خانه ملت، نماینده ایی صدا و فریاد آنان خواهد بود.

امید است همه نمایندگان به جای حاشیه پردازی و مقدمه چینیهای بی فایده وقت محدود شان را برای بیان مشکلات فراوان حوزه انتخابیه ، استان و کشور بپردازند و موجب رضایت مردم شوند.

سپاس آقای سعیدی، گرچه وقت اندک بود و سخنان کوتاه، ولی همین سخنان کوتاه حرف های و نکته های فراوانی داشت. سپاس و درود بر شما و تبريك به مردمي كه انتخاب خوبي داشتند. امید است در این چهار سال به مردم محروم استان فکر کنید و هميشه صدای آنان باشید. در قلب مردم جا گرفتن و در تاريخ اين سرزمين ثبت و ماندگار شدن با ارزش تر از هر چيز ديگر است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*