جناب زینی وند از جهنم استعفا دهید

کلیپی کوتاه اما پر از اعترافات از زینی وند معاون سیاسی اجتماعی استاندار ضد بلوچ آقای موهبتی که به جرات باید گفت تاکنون مستبدترین استاندار بوده است را مشاهده کردم به عنوان یک بلوچ و به عنوان یک شهروند بلوچستان از اینکه این فرد رفاه طلب را در صدر استانی با عمق محرومیت ها قرار داده اند به شدت از دولتمردان در انتخاب مدیران ناامید شدم.

چند نکته که قلب هر بلوچ با غیرتی را به درد می آورد در سخنان این شخص وجود دارد:

۱_جناب زینی وند گفتی عقلت می گوید استان تقسیم شود پاسخت را گوش کن. این جسارت و اهانت تو را دادگاه وجدان و شرافت بدهد اما بدان سرانه نخبگان بلوچ علی رغم تبعیض های کشنده و مرگبار رو به افزایش است. در دنیا ببین نخبگان بلوچ در صدر نهادهای علمی و فناوری قرار دارند یک نمونه چراغ بلوچ مسئول شبکه و امنیت فیس بوک است و….

2_مردم استان برای شما نامه فدایت شوم نفرستادن بلکه تو محصول خیانت احزاب هستید که بالاترین رای را در استان محروم کسب کردید ولی همچون رئیس جمهورت خنجر از پشت زدید.

3_عجب از مقایسه‌ شما و اسفا به قدرت تحلیل شما جناب زینی وند به اصطلاح معاون استاندار؛
فراموش کردید یزد خواستگاه دوم خردادی هاست که دو دهه کل قدرت اجرایی کشور را در قبضه داشتند و بالاتر خاتمی از همان اردکان است؟! فراموش کردید شما فتنه زاینده رود را بپا کردید و موجب تنش میان دوستان شدید و تخم کینه را کاشتید؟!

4_عجب اعترافی کردی و حقایق را پوست کنده گفتی. درست است استان ما حتی یک کارگاه صنعتی کوچک‌ ندارد اما مشکل کجاست؟!

سیاست های توسعه زیرساخت شما و دولت های همسویتان چه بوده است؟
کدام کارخانه را کلنگ زدند که امروز گزارش تفریغ بودجه ندارد و یا کمبود بودجه دارد؟!

جناب زینی وند خبر داری دخترانی در استان ساعت ها منتظر پدرشان بودند ولی در نهایت خاکستر شدن پدرشان را شنیدند این دختران را تو و استاندارت بی پدر کردی.

5_چه خوب گفتی شکر نعمت نکردی و در جهنم گیر افتادی
فیش حقوقی ات را ببین بدی آب و هوا چند اعمال شده است؟
هزینه مسکن و… چند واریز می شود؟

مگر خبر نداری استان ما تبعیدگاه شده است پس چرا مهمان ناخوانده شدی؟

کلام آخر

راهکار توسعه استان اخراج مدیران بی مسئولیتی همچون شماست.

کلام برای گفتن زیاد است ولی مدیران بلوچی که این جلسه را ترک نکردند نماینده ما نیستند بلکه ماشین امضاء شما برای حیف و میل بودجه هستند بهتر است هرچه زودتر از جهنمی که خودتان درست کردید استعفا داده و خارج شوید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*