برگزاری امتحانات حضوری دانش اموزان بلوچستان در اوج کرونا

به گزارش رسانک آموزش و پرورش با بی توجهی و در نظر نگرفتن سلامت دانش اموزان و کادر آموزشی اقدام به برگزاری امتحانات کرده است.

تعداد زیادی از والدین دانش آموزان، از آموزش و پرورش استان خواستار برگزاری امتحانات به صورت آنلاین بوده و یا دستکم تعلیق زمان امتحانات تا بهتر شدن اوضاع میباشند.

مسئولان آموزش و پرورش بدون توجه به این خواست اولیا دانش آموزان آن را بدون پاسخ گذاشته و برای برگزاری امتحانات حضوری مصمم هستند.

عدم توجه مسئولین به این قضیه یقینا سلامت دانش آموزان را به خطر میندازد.

وضعیت بیماری کووید۱۹ در بلوچستان قرمز بوده و در هفته های اخیر شمار مبتلایان روند رو به رشدی داشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*