زنان بلوچ به‌عنوان نیمی از پیکره‌ی جامعه بلوچستان دارای نقش اساسی و تعیین‌کننده در تمام عرصه‌ها در جامعه هستند.

زن به‌ عنوان اولین مربی و معلم انسان و رکن اصلی در خانواده مهم‌ترین و مؤثرترین شخص در شکل‌دهی تفکر اجتماعی در خانواده است و ثمره زندگی اوست که جامعه ایده‌آل را خواهد ساخت.

در جامعه‌ی بشری زنان نه‌ تنها همسان و دوشادوش مردان بلکه گاه در اکثر عرصه‌های زندگی بشری حتی پیشاپیش مردان نقش‌آفرینی می‌نمایند.

مدیریت دقیق و تیزبینی و مسئولیت‌پذیری از ویژگی‌های زنانی است که تاکنون با پذیرش مسئولیت‌های مختلف در جامعه، توانمندی‌های خود را به اثبات رسانده‌اند. امروزه توان و ظرفیت‌های پذیرش مسئولیت و مدیریت کارآمد زنان به مردان جامعه نیز ثابت‌شده است.

گرچه زنان در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی حضور دارند اما متأسفانه درزمینهٔ فعالیت‌های مبارزاتی، حزبی و سیاسی هنوز نقش پررنگی ایفا ننموده‌اند.

یکی از دلایل عدم تمایل زنان به مشارکت در فعالیت‌های مبارزاتی و سیاسی و انفعال آنان، تحمیل آثار بجای مانده از محرومیت‌های اجتماعی است، غالب بودن فرهنگ مردسالارانه و آماده نبودن فضای فرهنگی و فکری در جامعه جهت ورود آنان به مبارزات و فعالیت‌های سیاسی است.

شاید دلیل دیگر کناره‌گیری زنان از این فعالیت‌ها بالا بودن هزینه‌ی فعالیت‌های مبارزاتی و سیاسی در جامعه باشد که زنان نیز به دلیل محتاط بودن و داشتن روحیه‌ی ظریف در این زمینه حاضر به پذیرش ریسک نیستند.

پیامد منفی این رویه حذف زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و تاثیر مثبت آنان خواهد بود.
بدون تردید یکی از مهم‌ترین زمینه‌های حضور زنان در عرصه‌های مختلف خواست خود آنان است.

زنان به علت دقت و تیزبینی و احساس مسئولیت می‌توانند با حضور فعال خود در فعالیت‌های مبارزاتی و سیاسی در راه احقاق بسیار تاثیرگذار باشند.
و همچنین با مشارکت در قدرت سیاسی آینده بلوچستان در سطوح عالی و در تصمیم‌گیری‌های کلان باعث به‌کارگیری توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند آنان در توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی جامعه خواهد شد.

عزم و اراده‌ی زنان، خودباوری و اعتمادبه‌نفس آنان، آگاهی جامعه و تغییر باورهای منفی در رابطه با حضور زن در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، اعتقاد به نقش سازنده‌ی زنان در توسعه‌ی همه‌جانبه و حذف نگاه تبعیض جنسیتی از مهم‌ترین بسترهای لازم جهت استفاده از توانایی‌های زنان در مدیریت و اداره‌ی جامعه است.

خوشبختانه جامعه زنان بلوچ ، امروز با حضور در عرصه مبارزات امیدی بزرگ به پیروزی و حق خواهی ملت بلوچ بخشیده اند و حضور این قشر، راه تاسیس دولت بلوچستان در مملکت بلوچستان را تسهیل خواهد کرد.

نسل بیدار و مبارزی که توسط زنان امروز تربیت خواهد شد و مشارکت آنان در مبارزات، آینده بلوچستان را خواهد ساخت.
به نقل از سهاب

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*