وضعیت نابسامان معیشتی و اقتصادی مردم بلوچستان

رسانک/ باتوجه به سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران در حمایت از شبه نظامیان وابسته به خود در دیگر کشورها، علاوه بر تروریست پرور بودن این رژیم در خارج، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز در داخل جغرافیای ایران، به شدت ضعیف شده است.

مناطقی همانند اقلیم بلوچستان که دهه هاست، رژیم با سیاست های خود در صدد تضعیف شاخص های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تحمیل فقر بوده است وضعیتی به مراتب بدتر دارند.

اکنون پس از گران شدن قیمت اقلام اولیه مورد نیاز مردم، مرغ نیز در مناطق مختلف بلوچستان کمیاب و یا نایاب شده است.

سکوت در برابر این سیاست ها نه تنها وضع را بهتر نخواهد کرد بلکه جو خفقان و تسلط حاکمان غیربومی در بلوچستان را بیشتر خواهد کرد.

این در صورتی است که بلوچستان یکی از غنی ترین سرزمین های خاورمیانه از لحاظ شاخص های توسعه، پیشرفت و بازدهی اقتصادی میباشد که انگیزه مبارزه جهت بدست آوردن حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی را برای ملت بلوچ دوچندان می کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*