منطقه آزاد علت حاشیه نشینی در چهبار

به گزارش رسانک، روز دوشنبه دوم تیر ماه ۹۹ شه بخش گرگیج نماینده استان در شورای عالی استان ها گفت: علت عمده حاشیه نشینی شهر چهبار به دلیل بنگاه های اقتصادی مثل خود منطقه آزاد بوده که از درآمد آن مردم منطقه هیچ سود و منفعتی نبرده اند.

حاشیه‌نشینی چهبار همانند محله جنگلوک که چندی پیش توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران در آتش خاکستر شد؛ در منطقه‌ای به‌ وجود آمده که دارای ظرفیت‌های بی‌همتای اقتصادی است، اما نسخه‌‌های توسعه اقتصادی منطقه آزاد چهبار ارمغانی برای مردم آنجا نداشته است. توسعه‌ای که از سال ۷۲ با ایجاد منطقه آزاد و وعده‌‌های توسعه و رفاه به مردم آغاز شد ولی به‌جز اقلیتی سرمایه‌دار تجاری مرکزنشین، غیربومی و رانت خوار که منطقه را به سکوی واردات تبدیل کرده‌اند، مردم منطقه منتفع نشدند. اقلیتی که هم‌اکنون شهرک‌‌هایی با کاخ و ویلا‌های میلیاردی در کنار زاغه‌‌ها ساخته‌اند تا صحنه‌ای از همزیستی فقر و غنا و شکاف طبقاتی را در بلوچستان برپا کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*