رشد خشونت‌ها در بلوچستان

رسانک/ در هفته های اخیر ما شاهد حوادث دلخراشِ بسیاری از قبیل قتل های ناموسی و قتل های ناشی از درگیری طایفه ای و یا اختلافات فردی در بلوچستان بوده ایم که قلب همگی را جریحه دار کرده است. اما درگیری و نحوه رفتار ضاربین در درگیری تقاطع سعدی و رجایی شهر دزاپ و عدم عکس العمل حاضرین در صحنه آدم را شوکه میکند.

این قبیل حوادث این قدر زیاد شده که قبح آن شکسته شده و در روز روشن و در انظار عموم رخ میدهد و هیچ عکس العملی نه از طرف مردم حاضر در صحنه انجام میگیرد و نه هیچ اقدامی از طرف نیروهای امنیتی و نظامی صورت می پذیرد که این مسئله در باز تولید این قبیل حوادث نقش بسزایی دارد.

اما این صورت ظاهری خشونت در جامعه است که عوامل اصلی بوجود آورنده آن ظاهرا از دید پنهان مانده اند که چند نمونه از آنها در ذیل ذکر می شود:

  • عدم توسعه عمدی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بلوچستان، توسط حکومتهای مرکزگرای ایران با نیت مغرضانه که مسبب عدم وجود سیستم آموزشی کارا، عدم ایجاد اشتغال و اعتیاد و ناامیدی و … در جامعه شده و بنوبه خود از دلایل رشد خشونت میباشند.
  • عملکرد نادرست مجموعه قضایی، انتظامی و امنیتی، علی الخصوص سپاه تروریستی پاسداران و نیروهای اطلاعاتی که در دامن زدن به اختلافات قومی و طایفه ای، با مسلح کردن و تشویق بعضی از مردم نقش زیادی دارند.
  • رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با پخش پر رنگ اخبار مربوط به قتل، جنایت و اعدامها در تزریق خشونت مجدد در جامعه تاثیر فراوانی داشته است.
  • عدم وجود نهادهای مدنیِ مردمی در جامعه که با فرهنگ سازی و تشویق روحیه ی مدارا با توجه به سنتی بودن جامعه بلوچستان؛ نهادهایی که بتوانند نقشی سازنده و مثبت در کاهش خشونت داشته باشد.

در نهایت ریشه های همه خشونتها خود جامعه است. فرد در فضایی که جامعه که به فرد تحمیل میکند، رشد و نمو پیدا میکند و روحیه و شخصیتش در آن شکل میگیرد و محصول جامعه است.

برای کاهش خشونت باید جامعه تغییر کند و فضایی، انسان ساز برای افراد ایجاد شود، تا بتوان جامعه ای عاری از خشونت و مطلوب داشته باشیم.

از آنجائیکه تصمیم گیرندگان سرنوشت مردم بلوچستان کسانی دیگر و غیر بلوچ هستند که تعمدا خواهان این نیستند تا بلوچها به بهروزی برسند بنابراین تا زمانیکه اداره امور بلوچستان توسط فرزندان دلسوز خود بلوچها انجام نگیرد، دورنمایی مثبت برای کاهش این قبیل خشونتها وجود نخواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*