نتایج توحش ارگان های نظامی و امنیتی در بلوچستان

(هشدار: ویدئو حاوی صحنه های ناراحت کننده میباشد.)

✍️سعید بلوچ

متاسفانه این روزها تصاویری از خشونت عریان عده‌ای باعث شده نام بلوچ در فضای مجازی و خبری جامعه در صدر قرار گیرد.

جامعه‌ی بلوچ همواره شاهد توحش و خشونت نیروهای امنیتی به انحای مختلف در قبال مردم بلوچ بوده است که هرگز در رسانه‌های رژیم و گاها مستقل، نمایش داده نمی‌شود و خبری از آن پخش نمی‌شود. در تنها یک مورد از هزاران، قتل شنیع سه کودک در منازل خود در پهره توسط نیروهای امنیتی که هرگز در صدر اخبار قرار نگرفت و این روزها تصاویر حمله‌ی چاقوكش‌های خیابانی به یک شهروند بلوچ تنها و بی‌دفاع و تکه پاره کردن او در یک خیابان شلوغ! و در کمال حیرت و بهت، نه کسی دخالت می‌کند و نه خبری از نیروهای امنیتی است که بیشترین تعداد را در بلوچستان دارند!

این بزدلان جرأت درگیر شدن با غیربلوچ را ندارند، حتی اگر آن فرد آنان را تا حد مرگ بزند و یا به ناموسشان تعدی کند؛ چون در آن صورت طرف حساب شان، نیروهای انتظامی و امنیتی اند و مرگشان را رقم خواهد زد.

در حالی كه بلوچ ها از یکسو با تبعیض و بی‌تفاوتی قانون مواجهند از سوی دیگر با هم به اصطلاح ” قوم داری” می‌كنند و در نهایت القای توحش و خشونت و عدم مجازات توسط نیروهای امنیتی در بلوچستان موحب بروز این وقایع هولناک شده است.

همزمان فرهنگ نادرست ” كدخدا محوری” و ” ریش سفیدان” ناآگاه به چم و خم كار ریش سفیدی، به این جنگ خانگی دامن زده است.

در نبود مطلق قانون و جولان دادن وابستگان نیروهای وحشی سپاه، دعواهای خیابانی چند سالی است، این پیام نادرست را در جامعه‌ی بلوچستان القا کرده است؛ ” بزن و بكش! اگر پارتی سپاهی داری و مزدور حکومتی!.

بی‌قانونی و تلقین توحش هر روزه از سوی نیروهای امنیتی به جامعه‌ی بلوچ و همینطور نگاه نادرست و دخالت های نابجای گروهی از ریش سفیدان؛ موجب شده عده‌ای از بزدلان وحشی رذل در روز روشن هر آن چه از خوی وحشی‌شان برمی‌آید، می‌كنند. تیراندازی، قتل، سلاخی و تكه و پاره كردن همدیگر و در واقع هرکه ضعیف‌تر بپندارندش!

اینان ضمن نمایش عریان خشونت در خیابان‌های شهر، تمام اصول اخلاقی را كه مردمان بلوچ برای قرن‌ها پایبند آن بوده اند را زیر پا گذاشته اند، چرا که با مزدوری حکومت و بی‌قانونی مطلق جامعه بلوچ، هرگز طعم مجازات را نمی‌چشند!

اینان به زنان و كودكان هم رحم نمی‌كنند و اینگونه آبرو، حیثیت، جان و ناموس یك ملت كهن را به مخاطره انداخته اند!!
چرا که قانونی نیست که جانی را مجازات کند و این توحش و خشونت را متوقف کند و جولان توحش و مزدوری جامعه‌ی بلوچستان را تهدید می‌کند.

امروز هر ریش سفید و عالمی كه برای بخشش جانی ها خیابانی گام پیش گذارد، شریك جرم آن ها و همراه شان در این هتك حرمت و حیثیت است.

برای رهایی از این خشونت ها و از بین بردن این فرهنگ غلط باید هر كس كه دست به چنین اقداماتی می زند در ملا عام و بدون گذشت و ترحم، قصاص شود! چرا كه خدا فرموده؛ ” و لكم فی القصاص حیاه”!

حقیقت آن است كه این موجودات حقیر بر خلاف ظاهر خشنی كه از خود به نمایش می گذارند، بسی ترسو و بزدل اند! و فقط مجازات چند نفرشان كافی است كه دیگران با ناامن یافتن شهر، دست از خشونت بردارند.

امروز بر تمام جامعه‌ بویژه، طبقه روشنفكر و تحصیلكرده است كه برای پایان دادن به این رسوایی پیش قدم شوند و مانع ادامه‌ی روند بی‌قانونی و عدم مجازات پارتی‌دارها و مزدوران شوند.

این تنها راه نجات جامعه و ملت بلوچ است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*