خودکشی رئیس پاسگاه بندر کوهستک

به گزارش رسانک به نقل از رصد بلوچستان، جباری رئیس پاسگاه بندر کوهستک منطقه گگیاوان زمین به دلیل فشارهای روحی و روانی و تهدید های فرماندهان سپاه خودکشی کرد.

خبرها حاکی است، سرهنگ لشکری و دهکی با تهدید به توبیخ و انتقال او به خارج استان باعث خودکشی او در آسایشگاه دریابانی شده اند.

در سال جاری اختلاف نیروهای انتظامی با یکدیگر و دیگر ارگان ها به شدت افزایش یافته که در ماه های گذشته باعث تخریب و افشای کارهای غیرقانونی آنها در سازمان های مختلف شده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*