تاکید دوباره استاندار بلوچستان به تاسیس و ساخت شهر و شهرک های جدید

به گزارش رسانک روز گذشته ۴ تیر ماه ۹۹ استاندار ضد بلوچ بلوچستان و سیستان در نشست با مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور بار دیگر خواستار تصویب شهرستان پیشنهادی زرآباد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به قابلیت و ظرفیت های خاص بریس و جمعیت حدود ۱۰ هزار نفری آن در فصل صید و صیادی، مطالعات و اقدامات لازم برای تبدیل بریس به شهر و اعلام آن تا قبل از پایان کار دولت دوازدهم تاکید کرد.

استاندار همچنین احداث شهرک های مدرن و فاخر در پسابندر، زرآباد، گواتر و برخی نقاط دیگر در سواحل بلوچستان را ضروری و مهم دانست و افزود: آمادگی داریم؛ با همکاری دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور برنامه ریزی لازم برای مطالعات این طرح را انجام دهیم.

این سخنان آقای موهبتی در حالی تکرار می شود که بسیاری از ساکنان روستاها به دلیل بعد مسافت خواستار عدم الحاق آنها به شهرستان احتمالی زرآباد هستند.

ساخت شهرک های جدید از جمله سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران جهت گسیل غیربومیان به سواحل بلوچستان و تصرف زمین های مردم بلوچ میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*