انتظار یازده ساله برای افتتاح بیمارستان در شستون

رسانک/ سال هاست چند هزار نفر از مردم سه شهرستان شستون ، سب_سوران و مئگس در استان بلوچستان و سیستان چشم انتظار افتتاح یک بیمارستان هستند، اما گویا هنوز مسئولان تدبیری برای راه اندازی آن و پایان دادن به این انتظار ۱۱ ساله ندارند.

یکی از شهروندان اهل شستون در این زمینه گفت: “کلنگ احداث بیمارستان جدید شستون سال ۸۸ به زمین زده شد. با توجه به اینکه در مئگس و سیب_سوران بیمارستان وجود ندارند، مردم این منطقه نیز برای درمان به دلیل همجواری با شستون، به این شهر مراجعه می کنند”.

به گفته این شهروند افتتاح این بیمارستان در حالی بیش از یک دهه طول کشیده است که وضعیت زیرساخت های بهداشتی در منطقه و کل بلوچستان بسيار ضعيف بوده و بيمارستان های موجود نیز از امکانات بسیار کم و ابتدایی برخودار میباشند.

سالانه بسیاری از شهروندان بلوچ جهت مداوا به شهرستان های کرمان و یزد می روند که آنجا هم با رفتارهای فاشیستی و نژادپرستانه ای مواجه می شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*