غرق شدن سه نفر در اسکله رمین شهرستان چهبار

به گزارش رسانک، روز گذشته ۳۰ خرداد ماه ۹۹ یک قایق ماهیگیری در اسکله رمین شهرستان چهبار پس از برخورد موج دریا دچار سانحه شد که دو نفر توسط دیگر ماهیگیران بلوچ نجات داده شدند و نفر سوم جان خود را از دست داد.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: “ساجد تناور فرزند امام بخش، به همراه عمو و یکی دیگر از بستگانش پس از پایان ماهیگیری در حال بازگشت به اسکله بوده که موج سهمگین باعث شده تا سر ساجد به قایق برخورد کند و زخمی شود.”

این منبع افزود: “در برخورد موج دوم، قایق واژگون شده و سه سرنشین به آب انداخته شده اند.”

وی ادامه داد: “دو سرنشین سالم به کمک بقیه ماهیگیران به بیرون هدایت شده اندولی جسد ساجد پس از ساعت ها جستجو پیدا شده است.

لازم به ذکر است که باتوجه به صید غیرقانونی کشتی های ترال که با چراغ سبز رژیم ایران و سپاه تروریست یپاسداران فعالیت می کنند، خسارات زیادی به آبزیان دریای بلوچستان وارد شده و صیادان بلوچ برای صید ماهی مجبورند مایل ها از ساحل دور شده تا بتوانند ماهیگیری کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*