رخداد کسوف در بلوچستان

به گزارش رسانک امروز اول تیر ماه ۹۹ پدیده نجومی کسوف در مناطق مختلف بلوچستان رخ داد.

پدیده کسوف یا خورشید گرفتگی در برخی از مناطق از ساعت ده و نیم آغاز و تا ساعت دوازده ادامه داشت. در بسیاری از مناطق اقلیم بلوچستان این رخداد قابل رؤیت بود. بسیاری از توریست ها از شهرهای مختلف ایران نیز جهت مشاهده این پدیده به بلوچستان آمده بودند.

قابل ذکر است که این خورشید گرفتگی حداقل تا بیست سال آینده بوجود نخواهد آمد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*