درخواست افزایش مسئولیت پذیری نیروهای نظامی یا سرکوب بیشتر ملت بلوچ؟!

رسانک/ ناصر درخشان نماینده حکومت در شهرستان های سرباز، پهره، دلگان و… در دیدار با معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، برعلیه خواست مردم خواستار استقرار ستاد فرماندهی انتظامی “جنوب استان” در شهر پهره شد.

وی با نظر کارشناسی نشده ی درخواست استقرار فرماندهی انتظامی در پهره بسیاری از مردم را نگران کرده است زیرا از عوامل اصلی ناامنی در بلوچستان خود نیروهای نظامی و امنیتی میباشند.

افزایش تعداد نیروهای غیربومی نظامی نه تنها کمکی به تامین امنیت نخواهد کرد بلکه خود ضریب امنیتی بلوچستان را پایین خواهد آورد.

ایجاد اختلافات طایفه ای و حمایت آشکار برخی ارگان های نظامی و امنیتی در بلوچستان باعث کشته شدن بسیاری از شهروندان بلوچ شده است.

تامین امنیت بلوچستان از سال ۱۳۸۸ به عهده سپاه تروریستی پاسداران بوده که در دهه اخیر به سرکوب هرچه بیشتر فعالان اجتماعی و سیاسی بلوچ انجامیده است و در تأمین امنیت اجتماعی هیچ نقشی نداشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*