اعتراض جمعی از فعالان اجتماعی نصرآباد در مقابل شهرداری این شهر

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱ تیر ۹۹، شماری از شهروندان و فعالان اجتماعی شهر نصرآباد (زابل) در اعتراض به عدم جمع‌ آوری زباله ها توسط شهرداری در مقابل شهرداری این شهر دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

آنها با آوردن زباله ها و جمع کردنشان مقابل شهرداری اعتراض خود را به عدم انجام مسئولیت این اداره اعتراض کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*